Συνδεθείτε

Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: Η χρήση της ιστοσελίδας μας εξαρτάται από την αποδοχή των ακόλουθων όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, ακόμη και επουσιώδη, παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας και της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας τεκμαίρεται η αποδοχή των όρων του παρόντος.

ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ και της ιστοσελίδας  www.e-aligners.gr καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Forms Technology group E.E.».

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η εταιρεία μας παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες ενημέρωσης, προβολής, αναζήτησης και ανεύρεσης νέων ορθοδοντικών θεραπειών με την χρήση διάφανων ναρθήκων Advanced Orthodontics  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-aligners.gr. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας μας μπορείτε να αναζητήσετε τον εξειδικευμένο ιατρό στις τεχνικές των διάφανων ναρθήκων Advanced Orthodontics  , ο οποίος ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και τις προσδοκίες σας, να καθορίσετε συνάντηση για την εξέταση της περίπτωσής σας, χωρίς οικονομικής επιβάρυνση και, εφόσον η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωσή σας, με κόστος που μπορεί κατά την κρίση του ορθοδοντικού της επιλογής σας να κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 1550 και 2200 ευρώ, ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης της θεραπείας σας και τη βαρύτητα του περιστατικού, να ξεκινήσετε τη θεραπεία σας.

ΑΜΟΙΒΗ: Για τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «www.e-aligners.gr» το ποσό των 0,0 Ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλετε κατά την οριστικοποίηση του ραντεβού σας. Στη συνέχεια επισκέπτεσθε τον ορθοδοντικό ιατρό της επιλογής σας στο προγραμματισμένο ραντεβού, οποίος εξετάζει την περίπτωσή σας και λαμβάνει αποτυπώματα των δοντιών σας δωρεάν. Ο ορθοδοντικός, αφού προσδιορίσει την βαρύτητα του περιστατικού και την αναμενόμενη διάρκεια της θεραπείας, σας ενημερώνει τόσο για το κόστος όσο και για την διάρκεια αυτής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ: Χάρη στο χαμηλό κόστος παραγωγής των διάφανων ναρθήκων Advanced Orthodontics  , που εξασφάλισε η εταιρεία μας, είναι δυνατή η διαμόρφωση των χαμηλότερων τιμών στις προσφερόμενες από τους συνεργαζόμενους ιατρούς μας τιμές ορθοδοντικών θεραπειών. Για την ενεργοποίηση του προσφερόμενου πακέτου θεραπείας, εκδηλώνετε αρχικά το ενδιαφέρον σας υποβάλλοντας το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και επιλέγοντας τον κατάλληλο γιατρό για εσάς και την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης. Αποστέλλεται το σχετικό αίτημα στον ιατρό της επιλογής σας. Για την οριστικοποίηση του πρώτου δωρεάν ραντεβού σας και την λήψη αποτυπωμάτων της άνω και κάτω γνάθου σας, καταβάλλετε στην πλατφόρμα το ποσό των 0,0 ευρώ και στη συνέχεια σας αποστέλλονται τα στοιχεία επικοινωνίας με τον γιατρό της επιλογής σας. Μετά την λήψη αποτυπωμάτων, ο επιλεγμένος ιατρός σας αποστέλλει με email την τελική προσφερόμενη τιμή και την πιθανή διάρκεια της θεραπείας σας. Για την ενεργοποίηση του προσφερόμενου πακέτου πιέζετε το σχετικό link στο αποσταλέν μήνυμα του ιατρού της επιλογής σας, το οποίο αυτόματα σας οδηγεί στην σελίδα πληρωμής της πλατφόρμας για την εξασφάλιση χαμηλού κόστους παραγωγής των σχετικών ναρθήκων και κατά συνέπεια διαμόρφωσης χαμηλού προσφερόμενου πακέτου ορθοδοντικής θεραπείας. Με την εξόφληση της εταιρείας μας δεσμεύεται η προσφερόμενη τιμή του ιατρού της επιλογής σας, την οποία η εταιρεία μας εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας σας.   

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η εταιρεία μας περιορίζεται και μόνον στην παροχή των ως άνω υπηρεσιών προβολής, αναζήτησης και ανεύρεσης νέων ορθοδοντικών θεραπειών με την μέθοδο Advanced Orthodontics και διασφάλισης χαμηλού κόστους παραγωγής των χρησιμοποιούμενων ορθοδοντικών ναρθήκων. Η εταιρεία μας δεν κοστολογεί τις προτεινόμενες ορθοδοντικές θεραπείες, οι οποίες κοστολογούνται  από τον ίδιο τον εξειδικευμένο θεράποντα ιατρό – ορθοδοντικό. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την προβολή του εκάστοτε οδοντίατρου, τις αναρτημένες από αυτόν φωτογραφίες και τις παρεχόμενες από αυτόν ιατρικές υπηρεσίες. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται την επίτευξη του ορθοδοντικού αποτελέσματος της επιθυμίας σας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες του ορθοδοντικού της επιλογής σας καθώς η πλατφόρμα της εταιρείας μας λειτουργεί ως εργαλείο παρουσίασης των υπηρεσιών των προβαλλόμενων ιατρών. Η εταιρεία μας δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ή ιατρικές συμβουλές.    

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Για την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της εταιρείας μας, προκειμένου να έρθετε σε επαφή με τον οδοντίατρο – ορθοδοντικό της επιλογής σας, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε προσωπικά δεδομένα σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας και το email επικοινωνίας σας. Η επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της εταιρείας και την ενημέρωση του οδοντιάτρου – ορθοδοντικού της επιλογής σας για το ενδιαφέρον σας, καθώς και για τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι δημοσίων φορέων, όπως Δ.Ο.Υ. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, τα οποία οι ίδιοι μας παρέχετε με τη χρήση της πλατφόρμας.

Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της παρείχατε.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε είναι το ονοματεπώνυμό σας και το email σας. Κανένα άλλο δεδομένο σας δεν είναι ζητά και δεν διατηρεί η εταιρεία μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η παροχή της υπηρεσίας της ενημέρωσης, προβολής, αναζήτησης και ανεύρεσης νέων ορθοδοντικών θεραπειών με την χρήση διάφανων ναρθήκων Advanced Orthodontics  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-aligners.gr, η αναζήτηση του εξειδικευμένου ιατρού στις τεχνικές αυτές και η διευκόλυνση της επικοινωνίας σας με τον οδοντίατρο – ορθοδοντικό της επιλογής σας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα προσωπικά δεδομένα μας παρέχονται προκειμένου να διαβιβαστούν στον οδοντίατρο – ορθοδοντικό της επιλογής σας. Τα δεδομένα σας μεταβιβάζονται εκεί και μόνον με την συναίνεσή σας. Οι συνεργαζόμενοι ιατροί μας τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Στην περίπτωση συνεργασίας με προβαλλόμενο γιατρό μέσω της πλατφόρμας www.e-aligners , τα δεδομένα σας διατηρούνται στην κατοχή της εταιρείας μας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο διάρκειας της θεραπείας σας. Σε περίπτωση που δεν κριθείτε κατάλληλος/-η για την έναρξη της συγκεκριμένης θεραπείας ή για οποιονδήποτε λόγο δεν συνεργαστείτε με ιατρό προβαλλόμενο μέσω της πλατφόρμας, τα δεδομένα σας διαγράφονται εντός μηνός από την κοινοποίηση της σχετική δήλωσης σχετικά με την μη έναρξη της θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από την χορήγησή τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας χορηγήσατε έχετε το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος σας, πλήρους πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε, για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται σε εμάς. Αν τα δεδομένα, τα οποία τηρούνται για εσάς δεν είναι ακριβή ή είναι λανθασμένα ή ατελή, έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να διορθωθούν, συμπληρωθούν ή επικαιροποιηθούν. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη) ή δεν επηρεάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ενδέχεται εξαιτίας της διαγραφής αυτής να μην είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας μας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ανακτήσετε και επαναχρησιμοποιήσετε ή προωθήσετε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς και υπηρεσίες που εσείς επιλέγετε και υποδεικνύετε, πάντα με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο. Τέλος έχετε το  δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην διατήρηση των δεδομένων σας στην πλατφόρμα. Τα δικαιώματά σας αυτά έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στo [email protected] είτε αποστέλλοντας  ταχυδρομικά το αίτημά σας στην διεύθυνση gorgopotamou 17 13123 ilion  Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία  βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 1-3 και έχει τον τηλεφωνικό αριθμό : 2106475600.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία στην κυριότητα της οποίας βρίσκεται η παρούσα πλατφόρμα εταιρεία με την επωνυμία «Forms Technology Group E.E. » που εδρεύει Ilion, οδός gorgopotamou και αριθμός 17 Με τηλέφωνο: 2110136483  και email: [email protected]

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα, για την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν μεταβολών που επέρχονται σε αυτή.